Prečo nefunguje moja mobilná sieť?

Existuje viacero dôvodov, prečo sa zobrazí chyba "Mobilná sieť nie je dostupná", vrátane chýb v nastaveniach, služby veže alebo problémov s účtovaním. Najjednoduchšou, najrýchlejšou a najspoľahlivejšou opravou je zapnutie a vypnutie režimu Lietadlo v systéme Android a jeho následné reštartovanie.

Prečo môj telefón nedostáva signál siete?

Zapnite mobilné dáta
Skontrolujte lištu sily signálu v pravom hornom rohu obrazovky telefónu. Ak sa signál nezobrazuje, zmeňte svoju polohu, pretože nemusíte mať pokrytie siete . Na niekoľko sekúnd zapnite režim Lietadlo a vypnite ho.

Prečo nefunguje moja mobilná sieť?

Prečo moja sieť nefunguje?

Na vaše internetové pripojenie môže mať vplyv viacero faktorov. Prvým a najpravdepodobnejším sú problémy s vaším zariadením . Problém by sa mal vyriešiť reštartovaním modemu/routeru. Medzi ďalšie dôvody, prečo vám môže internet stále vypadávať, patrí nedostatočná rýchlosť, preťaženie siete a nepriaznivé počasie.

Prečo mám zapnuté mobilné dáta, ale nefungujú?

Ak sú mobilné dáta zapnuté, ale nefungujú, môžete vyskúšať niekoľko krokov na odstránenie problémov. Najprv zrušte začiarknutie možnosti "Automaticky sa pripojiť k dostupnej Wi-Fi" v Nastaveniach a potom sa znovu pripojte k Wi-Fi, keď sa automaticky nepripája. Ak to nepomôže, reštartujte telefón alebo tablet a nastavte ho ako nové zariadenie.

Ako môžem opraviť sieť SIM?

Obsah

 1. Skontrolujte, či je karta SIM umiestnená správne.
 2. Reštartujte telefón alebo tablet.
 3. Skontrolujte, či sú zlaté body karty SIM čisté.
 4. Skontrolujte, či zlaté body SIM karty nemajú žiadne škrabance.
 5. Skontrolujte, či je karta SIM aktívna.
 6. Skontrolujte, či je zásobník na SIM kartu správne vložený.
 7. Zmeňte režim siete na automatický.
 8. Vyskúšajte kartu SIM v inom telefóne.

Ako môžem opraviť mobilný signál?

Uistite sa, že je telefón v špičkovom pracovnom stave

 1. Aktualizujte svoj softvér. …
 2. Vypnite všetky služby, ktoré práve nepoužívate. …
 3. Zmeňte nastavenia hlasových a dátových služieb. …
 4. Zapnite a vypnite režim lietadla. …
 5. Obnovte nastavenia siete. …
 6. Ručne znovu vyberte sieťového operátora. …
 7. Dajte skontrolovať, či telefón nie je poškodený.

Ako môžem opraviť kartu SIM siete?

 1. Prepnite režim lietadla.
 2. Reštartujte telefón.
 3. Vyberte a znova nainštalujte kartu SIM.
 4. Starostlivo vyčistite kartu SIM.
 5. Vyskúšajte kartu SIM v inom zariadení.
 6. Aktualizujte nastavenia operátora.
 7. Obnovenie nastavení siete telefónu

Ako opraviť mobilné dátové pripojenie?

Ako opraviť chyby bez dátového pripojenia

 1. Reštartujte smartfón. .
 2. Vypnite mobilné zariadenie. …
 3. Vypnite režim Lietadlo. …
 4. Vypnite Wi-Fi. …
 5. Vypnite Bluetooth. …
 6. Skontrolujte poskytovateľa siete. …
 7. Zapnite mobilné dáta. …
 8. Nainštalujte najnovšiu aktualizáciu systému.

Ako môžem obnoviť nastavenia siete?

Obnovenie nastavení siete

 1. Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenia > Systém > Rozšírené > Obnoviť možnosti > Obnoviť nastavenia siete.
 2. Klepnite na položku RESETOVAŤ NASTAVENIA.

Prečo moja SIM karta nemá signál?

Jedným z najjednoduchších a najčastejších spôsobov, ako vyriešiť problém so žiadnou sieťou, je reštartovať telefón. Táto úloha trvá len minútu alebo dve. Keď sa pre kartu SIM nezobrazia žiadne pruhy signálu alebo sa na domovskej obrazovke zobrazí nápis “bez siete”, stlačte na dlhší čas tlačidlo napájania. Zobrazí sa tlačidlo Reštartovať, ťuknite naň.

Prečo nemám žiadnu službu?

Telefón je potrebné reštartovať.
V telefónoch so systémom Android otvorte rýchlu ponuku nastavení stlačením a podržaním tlačidla napájania alebo tlačidla zníženia/zvýšenia hlasitosti (presná kombinácia tlačidiel závisí od modelu telefónu). Tam klepnite na možnosť “Reštartovať” a nechajte telefón reštartovať.

Ako môžem resetovať signál SIM karty?

Zapnite a potom vypnite režim Lietadlo
Ak nechcete reštartovať telefón, existuje ešte jeden veľmi jednoduchý trik na obnovenie signálu. Stačí posunúť panel s ponukou nadol a zobrazí sa ikona Režim lietadla. Zapnite režim lietadla, nechajte ho tak nejaký čas a potom ho opäť vypnite.

Ako môžem opraviť žiadny signál v telefóne Iphone?

Ako opraviť telefón bez signálu Keď telefón nemá signál

 1. Uistite sa, že telefón nie je nastavený na režim Lietadlo. …
 2. Vypnite a znova zapnite mobilné dáta. …
 3. Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti pokrytia. …
 4. Reštartujte telefón. …
 5. Ak máte slabé služby, zapnite volanie cez Wi-Fi. …
 6. Skontrolujte, či nie je k dispozícii aktualizácia nastavení operátora. …
 7. Obnovte nastavenia siete.

Prečo moja karta SIM náhle nefunguje?

Karta SIM môže byť mierne vychýlená a nedarí sa jej nadviazať kontakt s vnútornými konektormi telefónu. Často sa to stáva po páde zariadenia alebo po náraze o niečo tvrdé. Vyberte kartu SIM a vložte ju späť do zásuvky. V závislosti od zariadenia bude možno potrebné použiť sponku, aby ste ju dostali von.

Keď vložím kartu SIM, píše sa, že nie je k dispozícii žiadna služba?

Možno bude potrebné kartu SIM vybrať a znova ju vložiť, aby ste sa uistili, že je správne usadená . Problém so sieťou: Je možné, že sa vyskytol problém so sieťou vášho operátora. Skúste reštartovať iPhone alebo sa obráťte na svojho operátora, aby skontroloval prípadné výpadky siete alebo problémy so službami vo vašej oblasti.

Ako môžem opraviť nefunkčnosť mobilných dát na mojom zariadení Android?

Ako opraviť nefungujúce mobilné dáta v zariadeniach Android a iPhone?

 1. Obmedzený dátový plán. Väčšina poskytovateľov mobilných služieb ponúka dátovo obmedzené plány. …
 2. Režim Lietadlo. Zistite, či ste v režime lietadla. …
 3. Kontrola pripojenia. …
 4. Skontrolujte APN. …
 5. Sú vaše dáta zapnuté? …
 6. Vyčistite kartu SIM. …
 7. Skontrolujte nastavenie siete. …
 8. Nainštalujte aktualizáciu softvéru.

Prečo mi nefunguje 4G LTE?

Niekedy je nefunkčné LTE na vine modemu telefónu, aktualizácie operačného systému Android alebo hardvéru . Ak vám zariadenie nedávno spadlo, mohlo dôjsť k poškodeniu antény alebo iných vnútorných komponentov. Odneste ho do autorizovaného servisu, kde ho skontrolujú, alebo si prečítajte našu príručku o bežných problémoch so systémom Android.

Čo sa resetuje, ak obnovíte nastavenia siete?

Resetovanie sieťových nastavení by odstránilo všetky uložené údaje súvisiace s internetom a sieťou v zariadeniach .

Ako aktivovať mobilnú sieť v systéme Android?

Dnes sa'uistím, ako môžem zapnúť mobilné dáta v systéme Android. Telefón. Začnime teda tým, že musíme odomknúť zariadenie a prejsť do nastavení. Teraz prejdite na mobilnú sieť.

Ako môžem skontrolovať svoju sieť SIM?

V prípade telefónov so systémom Android:
Otvorte aplikáciu Nastavenia mobilných zariadení . Kliknite na položku Sieť a internet a ťuknite na položku Mobilné siete . Z dostupných sietí môžete zistiť spoločnosť, ktorá vydáva SIM kartu.

Ako opravím chýbajúce služby alebo signál?

Ako opraviť telefón so systémom Android, ktorý hovorí, že nemá službu:

 1. Reštartujte telefón. …
 2. "APM-cyklus" telefónu. …
 3. Ručný výber operátora. …
 4. Skontrolujte kartu SIM. …
 5. Vytočenie režimu služby. …
 6. Skontrolujte Sideloaded APK a Custom ROM. …
 7. Kontrola neplatného alebo poškodeného ESN. …
 8. Statické vybíjanie karty SIM.

Ako opravím absenciu služby na iPhone?

Tu je návod, čo robiť, keď váš iphone. Hovorí, že nie je k dispozícii žiadna služba, najprv pôjdeme do nastavení. Aplikácia. A ťuknite na položku mobilný telefón. Skúste prepnúť prepínač vedľa mobilných dát na vypnutie a späť na to, že môže

Prečo sa na mojej SIM karte nezobrazuje sieť?

Povoľte kartu SIM (Nastavenia)
Otvorte Nastavenia > Mobilná sieť. V časti Informácie o karte SIM a Nastavenia klepnite na kartu SIM a prepnite na možnosť “Povoliť”. Tiež sa uistite, že je zapnutý dátový roaming, aby ste sa vyhli tomuto problému, keď sa nachádzate v roamingovej oblasti.

Čo robiť, ak moja SIM karta nemá signál?

Ako opraviť kartu SIM zobrazujúcu “Žiadny signál”

 1. Reštartujte telefón. …
 2. Zapnite režim Lietadlo a potom ho vypnite. …
 3. Dvakrát skontrolujte kartu SIM. …
 4. Skontrolujte, či je sieť dostupná. …
 5. Manuálne vyberte sieťového operátora. …
 6. Spustite test Ping. …
 7. Obráťte sa na zákaznícku podporu svojho operátora. …
 8. Obnovenie továrenských nastavení zariadenia.

Ako môžem obnoviť svoju mobilnú sieť?

Reštartujte zariadenie.
Otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položku Sieť & amp; internet alebo Pripojenia. V závislosti od vášho zariadenia sa tieto možnosti môžu líšiť. Vypnite Wi-Fi a zapnite mobilné dáta a skontrolujte, či je v tom rozdiel. Ak nie, vypnite mobilné dáta a zapnite Wi-Fi a skontrolujte to znova.

Ako dosiahnem, aby mi fungoval signál telefónu?

Uistite sa, že je telefón v špičkovom pracovnom stave

 1. Aktualizujte svoj softvér. …
 2. Vypnite všetky služby, ktoré práve nepoužívate. …
 3. Zmeňte nastavenia hlasových a dátových služieb. …
 4. Zapnite a vypnite režim lietadla. …
 5. Obnovte nastavenia siete. …
 6. Ručne znovu vyberte sieťového operátora. …
 7. Dajte skontrolovať, či telefón nie je poškodený.

Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: